RISK ADVISERS Sp. z o.o.
Biuro Brokerskie
ul. Kazimierzowska 71/75 lok 86
02-518 Warszawa
tel (+48 22) 848 42 24
fax (+48 22) 646 08 58
riskadvisers@riskadvisers.pl
Dział Szkoleń i Publikacji
W ramach działalnoœci szkoleniowej i publikacyjnej, w latach 2005-2007, Spółka Risk Advisers wydała kilka pozycji (e-books) z zakresu ubezpieczeń gospodarczych i społecznych. Aktualnie działalnoœć szkoleniowa i publikacyjna dostosowana jest do indywidualnych zleceń naszych Partnerów.

Kontakt z działem szkoleń: szkoleniaipublikacje@riskadvisers.pl