RISK ADVISERS Sp. z o.o.
Biuro Brokerskie
ul. Kazimierzowska 71/75 lok 86
02-518 Warszawa
tel (+48 22) 848 42 24
fax (+48 22) 646 08 58
riskadvisers@riskadvisers.pl


Historia

Risk Advisers stanowi kontynuację działań Biura Brokerskiego powołanego do życia w maju 1999 roku i jest jednostką oferującą usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego oraz świadczącą, szeroko pojmowany, ubezpieczeniowy serwis brokerski. W pierwszych latach działalności Biuro ściśle współpracowało z innymi podmiotami brokerskimi działającymi na polskim rynku ubezpieczeniowym (współpraca kobrokerska). Biuro uczestniczyło między innymi w przeprowadzaniu analizy ryzyka dużych podmiotów gospodarczych, tworzeniu zindywidualizowanych rozwiązań ubezpieczeniowych, opiniowaniu zasadności wykorzystania ubezpieczeń w określonych rodzajach działalności gospodarczej lub realizacji wybranych kontraktów handlowych (ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, kredytu kupieckiego lub business interruption). Ponadto, pracownicy Biura Brokerskiego zajmowali się kompleksową obsługą oraz świadczeniem serwisu brokerskiego na rzecz dużych przedsiębiorstw reprezentujących sektor publiczny oraz produkcyjny.


Działalność

Risk Advisers świadczy kompleksowe usługi brokerskie, w ramach których tworzone są zindywidualizowane, systemowe i dostosowane do potrzeb naszych Partnerów rozwiązania ubezpieczeniowe w trzech zasadniczych zakresach:

Szkolenia

Brokerzy Risk Advisers prowadzą komercyjne zajęcia szkoleniowe z zakresu ubezpieczeń finansowych, gwarancji ubezpieczeniowych oraz ubezpieczeń flot komunikacyjnych. W ramach obsługi brokerskiej naszych Partnerów istnieje jednakże możliwość organizacji bezpłatnych szkoleń (stanowiących cześć serwisu brokerskiego). Jako uzupełnienie wdrażanych rozwiązań ubezpieczeniowych przeprowadzamy spotkania informacyjne na temat: likwidacji szkód, podstaw prawa ubezpieczeniowego, odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczeń na życie, emerytalnych, zdrowotnych, itp. Ponadto, prowadząc masowe programy ubezpieczenia Risk Advisers gwarantuje bezpłatne opracowywanie materiałów informacyjnych oraz instrukcji pracowniczych.


Członkowstwo w organizacjach zawodowych

Przedstawiciele zarządu Risk Advisers są członkami Stowarzyszenia Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych, należą także do grona członków-założycieli Izby Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych. Brokerzy Risk Advisers corocznie uczestniczą w Kongresach organizowanych przez Stowarzyszenie Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych stanowiących swoiste forum dyskusyjne środowiska ubezpieczeniowego. W bieżącej pracy Biuro Brokerskie kieruje się zasadami przyjętego w 1998 roku Kodeksu Etyki Zawodowej (Karty Sobieszewskiej) oraz Podstawowymi Zasadami Dobrej Praktyki przyjętymi przez Stowarzyszenie oraz Polską Izbę Ubezpieczeń.