RISK ADVISERS Sp. z o.o.
Biuro Brokerskie
ul. Kazimierzowska 71/75 lok 86
02-518 Warszawa
tel (+48 22) 848 42 24
fax (+48 22) 646 08 58
riskadvisers@riskadvisers.pl


Broker - niezależny pośrednik ubezpieczeniowy - swoją wiedzą i doświadczeniem służy wyłącznie podmiotom poszukującym ochrony ubezpieczeniowej (klientom zakładów ubezpieczeń). Znajomość realiów rynkowych, dostępnych produktów ubezpieczeniowych i możliwych wariantów zawarcia umowy ubezpieczenia pozwala brokerowi wykorzystywać ubezpieczenia jako skuteczny, korzystny dla jego Partnerów (Zleceniodawców) element zarządzania ryzykiem. Niezależność, szeroka wiedza oraz doświadczenie rynkowe sprawiają, iż broker jest w stanie wynegocjować dla swoich Partnerów warunki ubezpieczenia odpowiadające ich indywidualnym potrzebom oraz gwarantujące optymalną cenę ochrony ubezpieczeniowej.

Zgodnie z przyjętą praktyką rynkową usługi brokerskie są bezpłatne dla podmiotów poszukujących ochrony ubezpieczeniowej, zaś wynagrodzenie brokera stanowi prowizja wypłacana przez zakład ubezpieczeń po zawarciu umowy ubezpieczenia.

Wykorzystując bezpłatną usługę brokerską nasi Partnerzy mogą liczyć na: Na indywidualnych warunkach Risk Advisers proponuje także:
  • niezbędne szkolenia o tematyce ubezpieczeniowej,
  • opinie oraz analizy dotyczące produktów ubezpieczeniowych oraz rynku ubezpieczeń,
  • instrukcje dla pracowników oraz pomoc przy wdrażaniu w przedsiębiorstwie wewnętrznych procedur ubezpieczeniowych,
  • ocenę zabezpieczeń ogniowych i kradzieżowych przedsiębiorstwa,
  • wykorzystanie ubezpieczeń jako elementu marketingowego,
  • wdrożenie niezbędnych ubezpieczeń u kontrahentów,
  • współpracę z "risk menagerem",
  • inne usługi związane z finansowaniem oraz zabezpieczaniem inwestycji.